Serc

Geschiedenis Hoogeveen

Geschiedenis van Hoogeveen

De huidige gemeente Hoogeveen is een lappendeken aan stukken grond met elk een eigen geschiedenis. De kano van Pesse, grafvelden en sporen van boerderijen laten zien dat Pesse het oudst permanent bewoonde gedeelte van Hoogeveen is. Ook zijn er vondsten uit de buurt van Fluitenberg, zoals een voor Romeins maliënkolder en een ijzertijdboerderij. De oudste geschreven geschiedenis van het veengebied stamt uit 1551. 

In 1631 stichtten vijf zakenpartners de Compagnie van de 5000 Morgen(1 morgen is ongv. 1 hectare). Veel van het ingebrachte geld was verdiend met de VOC. De Compagnie van de 5000 Morgen legde de Hoogeveensche Vaart aan en beheerde deze. Er ontstond een snel groeiende plaats rond de vele aangelegde kanalen. Hieraan herinneren zich o.a de straatnaam in Hollandscheveld 'Zuideropgaande'.  Na 1880 werd alleen nog over de oostelijke gemeentegrens turf gegraven. De bosbouw leidde tot houthandels en leerlooierijen. De veeteelt zorgde voor een bloeiende veemarkt. In 1896 werd de Coöperatieve Zuivelfabriek gesticht, de voorloper van Kaasfabriek DOC. Later kwamen er de 'blikfabriek' en de conservenfabriek. Na de 2de Wereldoorlog ook Philips, Fokker, Standard Electric en diverse ondersteunende en toeleverende bedrijven. In 1880 werd Hoogeveen aangesloten op het spoorlijnnet. In 1948 werd de Hoofdstraat gedempt

Al snel groeide Hoogeveen en zo ook de dorpen, Hoogeveen kreeg al snel wijk na wijk. Ten oosten van de A28 ontstond 'De Weide', met tal van deelwijken. Dit kon alleen in combinatie met grenswijzigingen. De laatste viel samen met een Drentse gemeentelijke herindeling, afgerond op 1 januari 1998. Er werden op de oost, noord- en westzijde gebieden toegevoegd. Zo ontstond de huidige gemeente Hoogeveen. Een verstedelijkt gebied in de kern, met daar omheen plattelandsdorpen. Veen-Drenthe en Zand-Drenthe met elkaar verenigd.

 

 

 

Verhaal over de geschiedenis van Hoogeveen

Verhaal over de Geschiedenis van Hoogeveen:

(Bron: Bibliotheek Hoogeveen)

Alles is anders om me heen:

Wauw, dit is toverkracht! 

Als de mist is weggetrokken zie ik dat alles anders is om me heen. 

Ik zit niet meer op een bankje, maar in een bootje. 

En waar zijn de kerk en het beeld gebleven? 

Ik zie alleen maar kale velden om me heen. 

Geen huis, niks. 

Hum. Ik kijk naar mijn kleren. 

Ik draag nu een knikkebocker en klompen. 

Ze heeft me echt naar het Hoogeveen van vroeger getoverd! 

Maar waar is dat meisje, uh Cilie, nu? 

Nergens te bekennen. 

Gelukkig zie ik in de verte een boer. 

Ik stotter een beetje:“Uh, ikke. Wwwaar ben ik?” 

De boer zegt: “Echtens Hoogeveen, natuurlijk.” 

“En waarom is het hier zo stil en zo kaal?” vraag ik. 

Hij zegt: “Die grond waar je op staat. 

Dat is veengrond. Dit was vroeger van mij. 

Maar ik gebruikte de grond niet. 

Je kunt er niks op verbouwen, op dat veen. 

Ik was arm. Daarom heb ik mijn grond verkocht. 

Aan de heer Roelof van Echten. 

Hij koopt hier veel grond. Maar hij niet alleen. 

Veel geld komt van andere rijke mensen. 

Die hebben samen de Compagnie van Vijfduizend Morgen opgericht. 

Ze gaan het veen hier nu allemaal afgraven......Lees verder....

Cilie De Nevelhekse

Het huis met de duivengaten 1691

Dit huis stond net buiten het gebied van Van Echten. Hier hadden mensen uit Zuidwolde het recht om duiven te houden. Zij bouwden dit huis met de duivengaten. Sommigen zeggen wel dat ze dat deden om Van Echten te pesten, omdat hij hier niets te zeggen had.

`t olde schipperscafé 1632

Dit huis heeft meerdere namen en is in de loop der tijden flink verbouwd. 

Vanaf 1650 noemt men het Tiendenhuis.

De boeren moesten hier een tiende deel van de opbrengst van het koren afstaan.

Dit was een soort belasting.

In 1909 kwam er een café in, waarvandaan je toen nog de schepen voorbij zag gaan.

Het heet sindsdien ´t Olde Schipperscafé. 

Oude Gemeentehuis

In 1868 kreeg Hoogeveen een eigen gemeentehuis. 

Dit gebouw is later tot winkel verbouwd.

Historische Kring Hoogeveen

Schutstraat 167

7907 CD Hoogeveen

tel. 0528-236035

 

Naar website Historische kring Hoogeveen

Coevorderstraatweg
Debee-Nazeppo (Kappa)
Dorpsstraat Pesse
Edisonbrug
Goede Herderkerk
Hoofdstraat
Nogmaals Hoofdstraat
Hoogeveen Zuideinde
Jan van Veenstraat
Olde Schipperscafe
Oosterkerk
Pullevaarder
Station
Van Echtenstraat
Kanaalweg
Bethesda Ziekenhuis
Gemeentehuis Hoogeveen
Molen
Olympia 1941 Verenigingsfoto
Olympia 1945 Bevrijding
Olympia 1956 Revue

Huidige Gemeentehuis

In 1940 kreeg de gemeente dit gebouw. Het valt op door de toren met spits. 

De bewoners schonken een klokkenspel. Boven de ingang hangt een afbeelding van het wapen van Hoogeveen. Een deel van de gemeente werkt in het moderne gebouw er tegenover.

Huidige gemeentehuis
Companieshuis

Het Museum de 5000 Morgen

Hoofdstraat 9

7902 EA Hoogeveen

tel. 0528 231530

Naar website Museum de 5000 morgen